<![CDATA[Teacher - News]]>http://www.sps186.org/teachers/jjoost/?p=7309A Springfield Public Schools RSS Feeden-usMon, 19 Jul 2010 19:06:31 GMTThu, 25 May 2017 11:43:31 GMT<![CDATA[Final Review Answers]]>http://www.sps186.org/teachers/jjoost/?p=7309&i=696920Thu, 25 May 2017 11:43:31 GMT<![CDATA[Pre-ALgebra: Jeopardy]]>http://www.sps186.org/teachers/jjoost/?p=7309&i=691543Wed, 03 May 2017 14:33:16 GMT<![CDATA[Pre-Algebra: Calculating Volume]]>http://www.sps186.org/teachers/jjoost/?p=7309&i=691492Wed, 03 May 2017 13:23:53 GMT<![CDATA[Alg 1 Graphing Quadratics]]>http://www.sps186.org/teachers/jjoost/?p=7309&i=690471Fri, 28 Apr 2017 13:26:05 GMT<![CDATA[March/April Calendar]]>http://www.sps186.org/teachers/jjoost/?p=7309&i=686650Wed, 05 Apr 2017 20:49:59 GMT<![CDATA[Alg 1 Study Guide Answer Key]]>http://www.sps186.org/teachers/jjoost/?p=7309&i=686649Wed, 05 Apr 2017 20:48:45 GMT<![CDATA[Reflections]]>http://www.sps186.org/teachers/jjoost/?p=7309&i=673772Wed, 08 Feb 2017 22:22:42 GMT<![CDATA[Alg 1 Answer Key]]>http://www.sps186.org/teachers/jjoost/?p=7309&i=672112Thu, 02 Feb 2017 21:35:46 GMT<![CDATA[Systems of Equations Help]]>http://www.sps186.org/teachers/jjoost/?p=7309&i=671294Wed, 01 Feb 2017 14:26:02 GMT<![CDATA[Alg 1 Re-Quiz Review]]>http://www.sps186.org/teachers/jjoost/?p=7309&i=670742Mon, 30 Jan 2017 16:14:30 GMT<![CDATA[Alg 1 January Lesson Plan/HW Calendar]]>http://www.sps186.org/teachers/jjoost/?p=7309&i=664662Wed, 04 Jan 2017 14:14:02 GMT<![CDATA[Alg 1 Final Review]]>http://www.sps186.org/teachers/jjoost/?p=7309&i=662575Thu, 15 Dec 2016 20:42:05 GMT<![CDATA[Thanksgiving Day Dinner]]>http://www.sps186.org/teachers/jjoost/?p=7309&i=656661Wed, 23 Nov 2016 18:59:29 GMT<![CDATA[Ch 3 Inequalities Review]]>http://www.sps186.org/teachers/jjoost/?p=7309&i=653926Mon, 14 Nov 2016 20:40:13 GMT<![CDATA[Khan Academy-Inequalities]]>http://www.sps186.org/teachers/jjoost/?p=7309&i=648810Tue, 25 Oct 2016 02:07:47 GMT